”จัตุรัสแห่งศตวรรษ “

จัตุรัสแห่งศตวรรษอยู่บริเวณปลายทางของถนนสายดอกไม้โดยสร้างอนุสาวรีย์แกะสลักขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายว่า“มวลบุปผชาติเบ่งบานข้ามผ่านสู่ศตวรรษใหม่”นับเป็นจัตุรัสที่เป็นหัวใจของการจัดงานพืชสว……[more]
 

สำนักงานมหกรรมโลกการท่องเที่ยวยูนนาน ทัศนียภาพบริเวณ CCI ทุนจำกัดลิขสิทธิ์ 2014 rserved สิทธิทั้งหมด
สนับสนุนเว็บไซต์เทคโนโลยีการก่อสร้าง:คุนหมิง วันของ บริษัท เครือข่าย